Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

 

Obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich wynika ze znowelizowanej Ustawy o ochronie małoletnich.Zmienione przepisy obowiązują od 15 lutego 2024r.
Zapisy znowelizowanej Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich weszły w życie w połowie lutego 2024 r. i z tą datą zaczął również obowiązywać art. 22b i 22c powyższego aktu nakładający obowiązek przyjęcia standardów ochrony małoletnich przez każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty, oraz inną placówką prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Organizatorzy takiej działalności na wprowadzenie standardów mają czas do połowy sierpnia 2024 r.

 

Poniżej znajdują się Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w formie pliku do odczytu.

docxStandardy_ochrony_dzieci_przed_krzywdzeniem_w_PCPR_w_Pucku.docx155.01 KB04/03/2024, 13:07