Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje cykl 10 spotkań/ 30 godzin zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Zajęcia są bezpłatne.

Odbywają się w godzinach popołudniowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zgłaszające się do programu otrzymają zaświadczenie. Po ukończeniu zajęć otrzymają dokument potwierdzający jego ukończenie. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem: 664 494 749