pdfWniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej226 KB

  • do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kopię orzeczenia oraz aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 cm
  • do wniosku o wydanie DUPLIKATU legitymacji (wydawanego w przypadku utraty lub zniszczenia poprzedniej) należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 15 zł na konto: 32 1160 2202 0000 0006 0559 1210
  • wystawiane są tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia,