Dzięki uprzejmości Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  w Pucku oraz Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku podjęło współpracę z uczniami w/w szkół w zakresie wolontariatu dla podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku współpracuje z wolontariuszami, którzy indywidualnie zgłaszają się do naszej instytucji.