Powiatowy Ośrodek  Interwencji Kryzysowej świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną socjalną i pedagogiczną dla mieszkańców powiatu Puckiego będących w kryzysie o naturze psychicznej na skutek różnych, trudnych wydarzeń życiowych takich jak: doświadczanie przemocy, kryzysy i konflikty rodzinne, strata bliskiej osoby, długotrwała choroba, utrata pracy i nagłe zmiany życiowe, myśli i zachowania samobójcze, nadużycia seksualne, pokrzywdzenie przestępstwem i inne trudności emocjonalne.

W godzinach pracy ośrodka, na miejscu przyjmują specjaliści, którzy udzielają wsparcia w zakresie rozpoznania sytuacji kryzysowej, opracowania planu pomocy uwzględniającego zasoby klienta i umówienia konsultacji specjalistycznej według potrzeb.

Oferty pomocowe:

  • Grupa wsparcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
  • Szkoła dla rodziców.
  • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, doświadczających kryzysów związanych z przemocą domową.
  • Program korekcyjny edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.
  • HOSTEL dla osób doświadczających przemocy domowej.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne.
  • Poradnictwo prawne.
  • Konsultacje z pracownikiem socjalnym.

 
Szczegółowych informacji dotyczących terminów konsultacji oraz zapisów do ww. form pomocy udzielamy pod numerem telefonu 664 494 749