UWAGA!

ZMIANY W ZAKRESIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ PRZEDŁUŻONYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

 

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia, których ważność została przedłużona w związku z pandemią COVID-19, oraz te, których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, karty parkingowe również zachowują ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek pozostają ważne do 31 marca 2024.

Poniżej odnośnik do strony z dostępną treścią ustawy.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002768

 


 

 

 • pdfWniosek o wydanie karty parkingowej413.86 KB
  • do wniosku o kartę należy dołączyć:
   • aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 mm;
   • dowód wpłaty za kartę parkingową w wysokości 21,00 zł, w tytule imię i nazwisko wnioskodawcy
    UWAGA! Dnia 1 kwietnia zmienił się numer konta do opłaty, dotychczasowy numer jest nieważny
    • aktualny numer konta, obowiązujący od 1 kwietnia 2024: 32 1160 2202 0000 0006 0559 1210
   • karty parkingowe wystawiane są tylko na podstawie prawomocnych orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawnością, lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
  • Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
   1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
   2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
   3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
  • Wniosek należy podpisać w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.