Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym podziałem na podstawową i zaawansowaną oraz grupę wsparcia dedykowaną osobą współuzależnionym, doświadczających kryzysów związanych z przemocą domową.

 Szczegółowe informacje i zapisy dostępne pod numerem: 664 494 749

Czym są grupy wsparcia i kto jest ich adresatem?


Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy mają charakter formalny i organizowane są przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby. Grupy takie mogą mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.