Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku w partnerstwie m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje projekt pn. RPPM.06.02.01-22-0002/16-00 „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim – AKTYWATOR”.

    

  W ramach realizacji w/w projektu funkcjonuje Mieszkanie Treningowe w Pucku przeznaczone dla 4 osób zamieszkujących powiat pucki, które opuszczają pieczę zastępczą.

 

Wsparcie świadczone w Mieszkaniu Treningowym w Pucku obejmuje:

  • pracę socjalną;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych;
  • pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.